Critical thinking

Kritické myslenie a realistický optimizmus

Pozitívne nastaveným ľuďom sa žije ľahšie, majú lepšie vzťahy, sú výkonnejší a dokonca je mnohými výskumami potvrdené, že pokiaľ ich optimizmus pramení z ich vnútorného nastavenia, dokážu oveľa efektívnejšie zvládať záťažové situácie vrátane stresu. Realistický optimizmus je štvrtou kľúčovou kompetenciou reziliencie. V predchádzajúcich príspevkoch sme si už predstavili sebauvedomenie, sebareguláciu, a kritické myslenie. Práve úroveň nášho kritického myslenia je v „dvojičke“ s našim realistickým optimizmom tým „ťahúňom“, ktorý nám umožňuje DOŤAHOVAŤ VECI DO KONCA!!! Tak vzácna schopnosť! Veľmi veľa ľudí aj na manažérskych pozíciách sa vie nadchnúť pre nový projekt. No keď sa začnú objavovať riziká, výzvy a problémy narastajú nie každý dokáže vytrvať. O dôležitosti rozvíjania zručnosti kauzálnej analýzy, ktorá umožňuje identifikovať príčiny toho prečo sa dané veci dejú manažéri nepochybujú. Keď však príde na realistický optimizmus spozornieme. Akoby sme sa ho báli. Veď predsa stavanie vzdušných zámkov v biznise nemá miesto! Plne súhlasím. Realistický optimizmus je práve o tom reálnom, aj o výzvach a problémoch, no ale aj o tom, aby som nestratil svoje zameranie a odhodlanie dosiahnuť svoju víziu aj napriek problémom. Ako teda budovať realistický optimizmus? ZO SVOJHO VNÚTRA!!! Jednou z techník je VĎAČNOSŤ. Pre mňa spolu s dýchaním je to najsilnejšie technika. Vytvorte si návyk, že každé ráno, keď vstanete doprajete čas sebe. V kľude si sadnite, začnite dýchať a na papier si napíšte tri veci, za ktoré ste vďačný, že sa Vám udiali v predchádzajúci deň. Môžu to byť maličkosti, ale nech sú to naozaj tie veci, za ktoré silno cítite vďačnosť. Potom si ich opäť prečítajte a pokúste sa opäť precítiť tú krásnu emóciu vďačnosti. Kľudne si môžete aj vykresliť obraz, zvuk, … to čo ste videli, počuli, keď ste tú emóciu prežívali a doprajte samému sebe uvedomiť si, že vo Vašom živote máte veľa vecí, za ktoré môžete byť vďačný. …. a vytvorte si z tohto návyk. Každý deň. …ak nie ste ranný typ tak kľudne to môžete robiť večer. Nezabúdajte pri tom na správne dýchanie, ktoré je tiež jednou z kľúčových techník reziliencie. Hlboký nádych (trvá 4 sekundy), podržíte (4 sekundy), hlboký výdych (4 sekundy). O tejto technike vďačnosti spojenej so správnym dýchaním hovorí Martin Seligman ako o prudko návykovej. ? Návyk si teda dokážete vytvoriť spôsobom, že Vás to teší a prospieva v zmysle vytvárania Vášho realistického optimizmus, ktorý nebudujete cez nejakú motivačnú literatúru – ktorá Vás síce na chvíľku nabudí, ale potom to vyprchá. Realistický optimizmus je efektívne budovať cez Vaše hodnoty, Vaše vnútorné nastavenie teda cez Vašu identitu, ktorá vytvára Vašu integritu a je základom pre kongruentné konanie. Budem Vám veľmi vďačná ak sa podelíte so mnou o Vaše vnímanie vďačnosti vo Vašom živote. Vopred ďakujem za každý jeden komentár. Prajem Vám krásny deň! S úctou, Zuzana Čmelíková

Comments are closed.