persolog® - Personality Factor Model / Profil Správania

Vývoj osobnosti človeka sa stal jednou z najdôležitejších tém v pracovnej i súkromnej oblasti. Rozvoj a podpora ľudského potenciálu aj s ohľadom na morálne hodnoty sa stáva najdôležitejšou úlohou nás všetkých. Práve si čítate o vzdelávacom nástroji, prostredníctvom ktorého vás krok za krokom privedieme k merateľným výsledkom. Je štruktúrovaný takým spôsobom, aby ste pre Vás dôležité poznatky okamžite dokázali uplatniť a premeniť na konkrétne konanie.

Naučíme vás:

  • analyzovať svoj spôsob práce
  • lepšie spoznávať seba, svoje správanie a vystupovanie
  • odhaľovať svoje osobné prednosti a tendencie
  • cielene využívať svoju vlastnú energiu tam, kde môžete byť najúspešnejší
  • spoznať oblasti možných konfliktov s inými ľuďmi a tie zredukovať na minimum
  • vytvoriť si prostredie, ktoré Vám najviac dopomôže k úspechu
  • objaviť svoju skutočnú osobnosť a to k čomu ste najviac povolaní

Prečo by ste mali venovať pozornosť práve takémuto diagnostickému nástroju?

Úspech prichádza vtedy, keď ste sám sebou.

Jednou z charakteristík úspešných ľudí je, že sú si presne vedomí svojich vlastných predností a vždy zostávajú sami sebou. 

Sústreďte sa na Vaše prednosti v správaní sa a vystupovaní, tak máte najväčší predpoklad dosiahnuť úspechy v pracovnom i súkromnom živote.

Sebapoznanie sa vyplatí

Naučte sa spoznávať svoje talenty a nahliadnite do sveta Vašich doteraz neodhalených možností. Spoznajte celý potenciál úspechu, ktorý sa vo Vás skrýva. Lepšie spoznať a pochopiť samého seba vedie k tomu, že v budúcnosti môžete svoju energiu vedome a cielene uplatniť na tom správnom mieste. To Vám prinesie suverenitu vo vystupovaní a urobí Vás sebaistejším. Ten, kto si je vedomý samého seba, ten dokáže odhaliť potenciály aj v iných. 

Spôsoby ako najlepšie spoznáte seba samého ako aj iných a ako tieto poznatky optimálne využijete, to sa môžete teraz naučiť.

Rozvíjajte svoje silné stránky

V priebehu niekoľkých hodín získate pomocou persolog® Personality Factor Model rozsiahly náhľad na svoje silné stránky a sklony vo vystupovaní. Spoznáte svoj vlastný potenciál úspechu

Na základe viac než 20 – ročných skúseností v práci s D, I, S, a K profilom správania  vieme, že mnohí ľudia, ktorí sa s ním zoznámili potom úspešne prevzali nové úlohy na svojich pracoviskách alebo konečne našli zamestnanie, v ktorom môže rozvíjať všetky svoje talenty. 

Pozorovaním konkrétnych situácií vám model D, I, S, a K sprostredkuje pre Vás na mieru ušitý individuálny popis vašich predností, talentov a možných ideálnych situácií. Zároveň spoznáte rôzne spôsoby správania sa iných, dokážete sa lepšie s nim vyrovnať a vytvárať si optimálne podmienky pre rozvoj vlastnej osobnosti a výkonnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi prídeme na stretnutie a prinesieme Vám darček v podobe modelovej ukážky zdarma