BYŤ LEPŠÍM SA DÁ

Ešte predtým, než namietnete „Veď ja používam zdravý rozum“, pozrite sa, na čo konkrétne sme mysleli, keď sme tento rozvojový program pomenovali takým netradičným názvom. Zamyslite sa, či by sa takýto jedinečný, rozvojový program hodil Vám, Vašim manažérom a Vašim zamestnancom. Dovoľte nám predstaviť niekoľko praktických a užitočných dôvodov, prečo by ste tejto Akadémii mohli povedať ÁNO.

Dobre nastavené firemné vzdelávanie je tou najcennejšou konkurenčnou výhodou!

Spoločnosť Better Future, s.r.o. vznikla v roku 2011 z reálnej potreby kvalitného organizačného, etického a jazykového vzdelávania, poradenstva a tréningov. V srdci našej organizačnej filozofie je myšlienka “Good Ethics is Good Business” (dobrá etika je dobrý biznis).

Naši skúsení lektori, tréneri a kouči Vám umožnia:

 • pracovať s potenciálom Vašich zamestnancov
 • optimalizovať ich výkon
 • zvyšovať angažovanosť
 • zefektívniť tímovú a medzi-tímovú komunikáciu
 • vytvárať dobré vzťahy
 • zvyšovať rezilienciu
 • a v neposlednom rade vytvárať žiadúcu firemnú kultúru

My Vám vzdelávanie pripravíme na mieru

Ako? Ponúkame Vám kvantitatívne a kvalitatívne diagnostické prístupy k presnej identifikácii žiadúcich
kompetencií a zručností, ktoré si potrebujú Vaši zamestnanci osvojiť.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre spoluprácu s nami?

Výhodou spolupráce s tímom Better Future, s.r.o., sú naše takmer 20 ročné praktické skúsenosti z oblasti
firemného vzdelávania z obidvoch strán – z pozícií HR (riaditelia HR, špecialisti vzdelávania), ale i ako
trénerov a koučov pôsobiacich doma na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Českej Republike, Belgicku a USA.

Náš tím tvoria medzinárodne uznávaní tréneri, kouči a špecialisti, na oblasti:

 • Reziliencia
 • Osobnostná typológia persolog®: persolog® Personality Factor Model
 • Leadership Development
 • Change management
 • Innovation management
 • Talent management
 • Kritické myslenie
 • Vzťahy na pracovisku
 • Budovanie rezilientných tímov
 • Efektívna manažérska komunikácia
 • Efektívne podávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Vedenie hodnotiacich pohovorov
 • Firemná kultúra
 • Firemné hodnoty
 • Vytváranie a manažovanie etickej politiky firmy
 • Tvorba, implementácia a riadenie etických programov do firemného prostredia..

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi prídeme na stretnutie a prinesieme Vám darček v podobe modelovej ukážky zdarma