Webináre

Spustili sme webináre. Aktuálnu ponuku webinárov nájdete v našej ponuke.

Dobre nastavené firemné vzdelávanie je tou najcennejšou konkurenčnou výhodou!

Spoločnosť Better Future, s.r.o. vznikla v roku 2011 z reálnej potreby kvalitného organizačného, etického a jazykového vzdelávania, poradenstva a tréningov. V srdci našej organizačnej filozofie je myšlienka “Good Ethics is Good Business” (dobrá etika je dobrý biznis).

Naši skúsení lektori, tréneri a kouči Vám umožnia:

 • pracovať s potenciálom Vašich zamestnancov
 • optimalizovať ich výkon
 • zvyšovať angažovanosť
 • zefektívniť tímovú a medzi-tímovú komunikáciu
 • vytvárať dobré vzťahy
 • zvyšovať rezilienciu
 • a v neposlednom rade vytvárať žiadúcu firemnú kultúru

My Vám vzdelávanie pripravíme na mieru

Ako? Ponúkame Vám kvantitatívne a kvalitatívne diagnostické prístupy k presnej identifikácii žiadúcich
kompetencií a zručností, ktoré si potrebujú Vaši zamestnanci osvojiť.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre spoluprácu s nami?

Výhodou spolupráce s tímom Better Future, s.r.o., sú naše takmer 20 ročné praktické skúsenosti z oblasti
firemného vzdelávania z obidvoch strán – z pozícií HR (riaditelia HR, špecialisti vzdelávania), ale i ako
trénerov a koučov pôsobiacich doma na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Českej Republike, Belgicku a USA.

Náš tím tvoria medzinárodne uznávaní tréneri, kouči a špecialisti, na oblasti:

 • Reziliencia
 • Osobnostná typológia persolog®: persolog® Personality Factor Model
 • Leadership Development
 • Change management
 • Innovation management
 • Talent management
 • Kritické myslenie
 • Vzťahy na pracovisku
 • Budovanie rezilientných tímov
 • Efektívna manažérska komunikácia
 • Efektívne podávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Vedenie hodnotiacich pohovorov
 • Firemná kultúra
 • Firemné hodnoty
 • Vytváranie a manažovanie etickej politiky firmy
 • Tvorba, implementácia a riadenie etických programov do firemného prostredia..

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi prídeme na stretnutie a prinesieme Vám darček v podobe modelovej ukážky zdarma