Slovenčina
Slovenčina

Referencie

PLUS Academia

Výučba anglického jazyka pre klienta jazykovej školy PLUS Academia:

"So službami tejto spoločnosti sme boli spokojní, výučba prebiehala na dobrej profesionálnej úrovni tak po stránke obsahovej ako aj metodickej. Spolupráca so spoločnosťou Better Future, s.r.o. po organizačnej stránke bola veľmi dobrá, personál spoločnosti bol ústretový a pružný a ochotne reagoval na všetky naše požiadavky.

Better Future, s.r.o. zabezpečovala výkon dohodnutých služieb v plnom rozsahu v súlade s uzavretou zmluvou; dodržané boli dohodnuté termíny a lehoty plnenia ako aj cena a platobné podmienky."

PaedDr. Daniel Bacík, manažér jazykovej školy

Referencia vo formate .pdf

Naspäť